www.winsford.xaa.pl

:: Zagadkowe Zmagania
Artykuł dodany przez: Reny (2017-11-30 10:33:10)

<center><img src="uploads/zagadkowezmagania.png" /></center><br /><div align="justify"> Zagadkowe Zmagania są zabawą drużynową, w której głównym zadaniem jest rozwiązanie w jak najkrótszym czasie wszystkich zagadek przewidzianych na dane spotkanie. Każda drużyna wybiera swojego kapitana, który mobilizuje swoją drużynę do zabawy oraz to od niego zależy ile osób z jego zespołu zdobędzie punkty. Wszystkie poprawne odpowiedzi na daną zagadkę liczone są do odpowiedzi kapitana i dopiero po jego wypowiedzi pojawi się kolejna zagadka. <br /> Czas liczony jest od pojawienia się zagadki do udzielenia poprawnej odpowiedzi przez kapitana. Każda drużyna rozwiązuje te same zagadki w różnych pokojach. <br /></div> <br /> <div align="center"><big><b>REGULAMIN</b></big><br /><i>czyli o najważniejszych zasadach obowiązujących podczas zmagań</i><br /></div>  <br /><div align="justify"> - Każda drużyna wybiera kapitana przed rozpoczęciem zabawy. Ma on decydujący głos i to od niego zależy kto zyska punkty oraz kiedy pojawi się kolejna zagadka (w przypadku udzielenia przez niego poprawnej odpowiedzi). <br /> - Kapitana nie można zmieniać, chyba że organizatorzy zabawy postanowią inaczej lub sam kapitan opuści rozgrywki.<br /> - Istnieje możliwość wskazania przez drużynę wicekapitana, który może objąć funkcję kapitana tylko i wyłącznie gdy kapitan danej drużyny opuści rozgrywkę. Jeśli kapitan opuści rozgrywkę, wtedy automatycznie nowym kapitanem zostanie wskazany wcześniej wicekapitan.<br /> - Jeśli po opuszczeniu rozgrywki kapitana, nowym kapitanem zostaje wicekapitan, ale po jakimś czasie stary kapitan wraca, nie odzyskuje on swojej funkcji. <br /> - Drużyny podczas trwania Zagadkowych Zmagań przesiadują wyłącznie w swoich pokojach, które zostały im przydzielone na początku zabawy. <br /> - W przypadku wejścia do pokoju danej drużyny członka innego zespołu, organizator może nałożyć karę na drużynę, która złamała regulamin. Kara ta może polegać na doliczeniu czasu (traci bonusy czasowe), obniżeniu punktów lub całkowitej dyskwalifikacji drużyny. <br /> - Organizatorzy mogą uznać odpowiedzi z niewielkimi błędami, to od nich zależy jak duże to będą literówki. <br /> - Nowa zagadka pojawi się dopiero po udzieleniu odpowiedzi przez kapitana, w przypadku gdy kapitan opuści pomieszczenie, uznana zostanie ostatnia prawidłowa odpowiedź udzielona przez członka drużyny. W tym czasie drużyna lub organizatorzy mogą wyznaczyć nowego kapitana. <br /> - Kapitan nie ma możliwości cofania swoich odpowiedzi bo ktoś nie zdążył odpowiedzieć przed nim. <br /> - Czas liczony jest co do sekundy według czasu organizatora (ustawień jego komputera i ICeQ). <br /> - W zabawie nie ma możliwości brania przerw. Zabawa jest ciągła, a wszystkie kwestie sporne, problemy czy dyskusje naliczane są w czasie rozwiązywania zagadek. <br /> - Punkty za poszczególne zagadki oraz bonusy punktowe za czas są publikowane po zakończeniu zmagań. <br /> - W podsumowaniu zmagań są informacje o zdobytych punktach przez członków drużyn oraz o czasach jakie drużyny potrzebowały na rozwiązanie każdej z zagadek. <br /> - Drużyny mogą się poddać całkowicie i zrezygnować z rozwiązywania kolejnych zagadek, wtedy nie otrzymują również punktów bonusowych za czas.<br /> - Drużyny mogą pominąć daną zagadkę, wtedy jednak tracą możliwość zdobycia za nią punktów, a przeciwne drużyny jeśli odpowiedzą na tę zagadkę, zdobędą podwójną ilość przewidzianych punktów.<br /> - W przypadku kwestii spornych, o których nie mówi regulamin, decydujący głos ma organizator. <br /> - Uczestnicy, którzy biorą udział w Zagadkowych Zmaganiach automatycznie deklarują znajomość oraz przestrzeganie regulaminu zabawy.<br /> <br /> <div align="center"><big><b>PRZEBIEG</b></big><br /><i>czyli o tym jak wyglądają zagadkowe zmagania</i></div> - Na początku spotkania organizator wyjaśnia podstawowe zasady obowiązujące na Zagadkowych Zmaganiach, prosi również drużyny o wskazanie kapitana drużyny. <br /> - Następnie organizator przydziela drużynom sale, w których będą rozwiązywali zagadki. <br /> - Kapitanowie deklarują gotowość do startu, a następnie organizator zamieszcza pierwszą zagadkę. <br /> - Uczestnicy odpowiadają na zagadkę, w ich przypadku nie ma znaczenia kolejność odpowiedzi, każdy otrzyma taką samą liczbę punktów. <br /> - Organizatorzy na ten moment również nie patrzą na poprawność odpowiedzi uczestników. Zwracają jedynie uwagę na odpowiedź kapitana. Jeśli kapitan odpowie poprawnie, nowa zagadka się pojawi. <br /> - Punkty otrzymują Ci uczestnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie oraz odpowiedzieli przed kapitanem.<br /> - Zabawa kończy się w momencie, gdy wszystkie drużyny rozwiążą wszystkie zagadki lub w przypadkach, o których mowa w regulaminie.</div><div align="justify"><br /><div style="text-align: center;"> <br /> </p></div>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=104