www.winsford.xaa.pl

:: Szkolny Turniej Newta
Artykuł dodany przez: Reny (2018-04-26 20:43:52)

<center><img src="uploads/stn.png" width="500"></center><Br> <big><div class="punkty">Przebieg Zabawy</div></big><br> Rozgrywka odbywa się pomiędzy dwoma osobami, które wybierają jedno z pięciu stworzeń (<b><font color="#047eb5">Chochlik</font>, <font color="#8a90a1">Hipogryf</font>, <font color="#e46737">Kuguchar</font>, <font color="#908828">Psidwak</font>, <font color="91c4f9">Tryton</font></b>). Każde stworzenie ma interakcje z pozostałymi, z dwoma przegrywa, a z dwoma wygrywa. Starcie wygrywa osoba, która wybierze stworzenie, które wygrywa ze stworzeniem jego przeciwnika. <br> <br> <big><div class="punkty">Zasady</div></big> <ul> <li>Każde starcie jest sędziowane przez sędziego wyznaczonego wcześniej przez organizatora zabawy.</li> <li>Sędzia pyta osoby biorące udział w starciu o gotowość, następnie odlicza od 5 do 0. </li> <li>Po tym jak sędzia napisze 0 uczestnicy mają 2 sekundy na napisanie swojej odpowiedzi. </li> <li>Odpowiedź to nazwa jednego ze zwierząt, niedopuszczalne są skróty ani błędy w nazwie, ewentualne błędy będą traktowane jako próbę oszustwa. </li> <li>Uczestnicy starcia powinni już po zadeklarowaniu gotowości mieć przygotowaną odpowiedź. </li> <li>Starcie wygrywa osoba, której stworzenie wygrywa ze stworzeniem przeciwnika. </li> <li>Rozgrywkę wygrywa osoba, która wygra 5 starć.</li> <li>Wszelkie spory rozstrzyga organizator zabawy. </li> </ul>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=116