www.winsford.xaa.pl

:: <center>Pokój Nauczycielski</center>
Artykuł dodany przez: Mateo Morgan (2014-12-16 20:51:08)

<center> <img src="uploads/infopages/pokojnauczycielski.png"><Br> <hr> <img src="uploads/infopages/pokojnauczycielski2.png"><br> <hr> <br> <div class="przyciskdyr"><b>OGŁOSZENIA</b></div><br> <div class="tekstdyr"> <center><b><font color="white">HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU</font></b><br> <br> <font color="#FF9900"><b>Wystawienie Ocen Proponowanych (dziennik lub news)</b></font><br> <small>do 26 listopada</small><br> <br> <font color="#FF9900"><b>Wystawienie Ocen Końcowych</b></font><br> <small>do 3 grudnia</small><br> <small><p align="justify">Nauczyciele, którzy będą brali pod uwagę wynik z egzaminu przy wystawieniu oceny końcowej, <b>nie mają obowiązku wystawienia oceny końcowej do 3 grudnia</b>. Proszę jednak pamiętać, aby wszystkie oceny były uregulowane do 8 grudnia, do 23:59.</p></small><br> <br> <font color="#FF9900"><b>Egzaminy Końcowe</b></font><br> <small>4 - 8 grudnia</small><br> <br> <p align="justify">Każdy z Was przeprowadza egzamin ze swojego przedmiotu samodzielnie - układa arkusz oraz sprawdza prace. Termin egzaminu wstępnie jest taki sam jak data Waszej lekcji, jednak jeśli ktoś z Was chciałby zmienić ten termin, prosimy o taką informację do dyrektor Tinney maksymalnie do 2 grudnia. Waszym obowiązkiem jest także <b>przesłanie na maila dyrekcji (dyr.winsford@gmail.com) gotowego arkusza Waszego egzaminu</b>, ponieważ różne sytuacje mają miejsce - jeśli w dniu egzaminu nagle wyjdą jakieś problemy techniczne, my bez problemu będziemy wtedy mogli podać uczniom taki egzamin, dlatego jest to ważne zabezpieczenie dla nas.</p> <br> <br> <font color="#FF9900"><b>Ostateczny termin przesyłania arkuszy egzaminów</b></font> <br> <small>do 2 grudnia, do godziny 23:59 </small><br> <br> <font color="#FF9900"><b>Ostateczny termin na wpisanie ocen końcowych do arkusza</b></font> <br> <small>do 8 grudnia, do godziny 23:59 </small><br> <br> <font color="#FF9900"><b>Zakończenie Roku Szkolnego</b></font> <br> <small>10 grudnia</small><br> <br> <br> <center><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1alvrlRWTVPk__tmxh8iCmnNl31pjK4XcgrZGMZ7cH-o/edit#gid=125166042"><b><big><big><font color="red">ARKUSZ</font></big></big></b></a></center><br> <p align="justify">W arkuszu wpisujecie oceny końcowe, możecie dopisywać innych uczniów, których tam nie ma (lista po każdym RG będzie aktualizowana), a którzy mają u was ocenę końcowa lub podeszli do egzaminu. <br><Br> <b><font color="white">Nauczyciele posiadający Mentorów zobowiązani są także przygotować część rozszerzoną egzaminu dla Mentora, ponieważ uczeń będzie musiał zaliczyć oprócz części podstawowej materiał realizowany na indywidualnych zajęciach z nauczycielem. Wtedy część podstawową oraz rozszerzoną należy traktować jako całość.</font></b></p><br> </div><br> <div class="tekstdyr">Drodzy nauczyciele!<br> W Pokoju Nauczycielskim krótko zostały zebrane najważniejsze informacje dotyczące elementów, z których wy, jako nauczyciele, będziecie korzystać. Przypominam, że to właśnie w panelu admina <a href="admin.php"><b>(Panel Admina)</b></a> możecie korzystać z większości dostępnych wam modułów. Jest tam również moduł prac domowych, o którym chyba nie wspomniałem na radzie... Po każdych zajęciach na których zadaliście prace domową prosiłbym aby w tym module dodatkowo wrzucić ową pracę, nie tylko w waszym dzienniku. Prace domową mają ułatwić uczniom, których np. nie było, co mają do nadrobienia. Jest to jedyny moduł, który niestety ma pewne błędy, dlatego wpisując tam cokolwiek, nie używajcie polskich znaków. To ważne.<br> <b>Reny Boursier</b> </div> <br> <br> <div class="tekstdyr"> Drodzy nauczyciele, przypominamy o istnieniu modułu <b>ZASTĘPSTW</b> oraz <b>PRAC DOMOWYCH</b>. Od tygodnia (tj. 26 września) wpisanie nieobecności w powyższy moduł jest traktowane jako nieobecność usprawiedliwiona, bez konieczności zgłaszania tego faktu dyrekcji (jednak nadal miło nam będzie, gdy to zrobicie!). W wypadku spraw pilnych i nagłych, które uniemożliwią Wam wpisanie nieobecności, prosiłabym o kontakt ze mną do niedzieli do godziny 12:00. Przypominam, że każde nieusprawiedliwienie skutkuje minusami w Tabeli Obowiązków, która znajduje się poniżej.<Br><b>Laura Smith</b></div> <hr> <center> <br /> <center><div class="wazne_n"> <b><center>TABELA OBOWIĄZKÓW</center></b></div> <div class="nauczycielski">Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przeprowadzić swoją lekcję, a jeśli to akurat niemożliwe to usprawiedliwić się u dyrekcji. Nie zmuszamy was i nie wymagamy abyście porzucali ważne projekty w życiu rl, ale liczymy na poszanowanie naszej pracy i zawiadamianie nas o waszej nieobecności. Oprócz tego wymagamy abyście do niedzieli, do godziny 12:00 w swoich dziennikach wstawili listę obecności z lekcji z datą, kiedy ta lekcja się odbyła.<br /><br /> Link do Tabeli Obowiązków znajduje się <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tiNgnpYvqE1vzC1M_yW9PS3PUOzRXCGEB2vGQBEvc6Q/pubhtml"><font color="#ff0000">[<b>tutaj</b>].</font></a><br /></div><br /><br /> <center><div class="wazneh"> <b><center>PANEL ADMINA</center></b></div> <div class="nauczycielski">Do <b>Panelu Admina</b> logujemy się <a href="admin.php"><font color="white"><b>TUTAJ</b></font></a>.</div> <br> <Br> <center><div class="wazner"> <b><center>CHOCHLIKI</center></b></div> <div class="nauczycielski">Od czasu do czasu mogą się na waszych zajęciach pojawić <i>chochliki kornwalijskie</i>, które uczniowie muszą wyłapać! Z góry uprzedzamy, że chochliki mogą przeszkadzać przez spam, ale trwa to niecałą minutę!<br> Pamiętajcie... <u>stała czujność!</u></div> <br> <br> <center><div class="wazneg"> <b><center>DODAWANIE PUNKTÓW</center></b></div> <div class="nauczycielski">Uzupełniając punktację prosimy wpisywać w uzasadnieniu ilość przyznawanych punktów (<b>przykładowa:</b> <font color="white"> +67 | Druga lekcja eliksirów.</font>). Skasowanie wpisu w punktacji nie jest równoznaczne z cofnięciem przyznanych punktów. Należy odjąć odpowiednią ilość punktów, a dopiero potem skasować obydwa wpisy. <br><br> <b><font color="white"> Przykład:<br></b></font> <img src="uploads/reny/punktacjapanel.png"><br><br> Jeśli w uzasadnieniu nie napiszecie punktów, to w punktacji nie będzie wiadomo ile punktów dodaliście.<br></div> <br> <br> <center><div class="waznes"> <b><center>STANDARDY PISANIA NEWSÓW</center></b></div> <div class="nauczycielski"> - Korzystamy tylko z obrazków zamieszczonych na stronie Winsford (<a href="http://winsford.xaa.pl/infopage.php?id=49"><b><font color="#ff0000">TUTAJ</font></b></a>).<br />- Nie używamy rażących kolorów. Aby zaznaczyć w newsie dany dom, najlepiej skorzystać z kodów:<br /><br /> <center> <font color="#da2224">#da2224</font><br /> <font color="#e2b533">#e2b533</font><br /> <font color="#326fd9">#326fd9</font><br /> <font color="#49b329">#49b329</font><br /> </center> <br />- Nie zmieniamy rodzaju czcionki w newsach.<br />- Unikamy błędów, piszemy przejrzyście i na temat. <br><br><b><font color="#ff0000">Poradnik</font> dotyczący pisania newsów w języku HTML znajduje się <b><a href=https://justpaste.it/18gr9>TUTAJ</a></b>.</font> </div> <br> <Br>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=13