www.winsford.xaa.pl

:: <center>Pokój Nauczycielski</center>
Artykuł dodany przez: Mateo Morgan (2014-12-16 20:51:08)

<center> <img src="uploads/infopages/pokojnauczycielski.png" /><br /> <hr /> <img src="uploads/infopages/pokojnauczycielski2.png" /><br /> <hr /> <br /> <div class="przyciskdyr"><b>OGŁOSZENIA</b></div><br /> <div class="tekstdyr"> <center><b><font color="white">HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU</font></b><br /> <br /> <font color="#FF9900"><b>Wystawienie Ocen Proponowanych (dziennik lub news)</b></font><br /> <small>do 27 maja</small><br /> <br /> <font color="#FF9900"><b>Wystawienie Ocen Końcowych</b></font><br /> <small>do 3 czerwca</small><br /> <small><p align="justify">Nauczyciele, którzy będą brali pod uwagę wynik z egzaminu przy wystawieniu oceny końcowej, <b>nie mają obowiązku wystawienia oceny końcowej do 3 czerwca</b>. Proszę jednak pamiętać, aby wszystkie oceny były uregulowane do <b>8 czerwca</b>, do 23:59.</p></small> <font color="#FF9900"><b>Egzaminy Końcowe</b></font><br /> <small>4 - 7 czerwca</small><br /> <p align="justify">Każdy z Was przeprowadza egzamin ze swojego przedmiotu samodzielnie - układa arkusz oraz sprawdza prace. Terminy egzaminów na ogół pozostają bez zmian, jednak te z piątku zostały przeniesione:<br /></p><ul><li style="text-align: left;">Wróżbiarstwo - środa, 20:00</li><li style="text-align: left;">Latanie na Miotle - wtorek, 20:00</li></ul><div style="text-align: justify;">Waszym obowiązkiem jest także <b>przesłanie na maila dyrekcji (dyr.winsford@gmail.com) gotowego arkusza Waszego egzaminu</b>, ponieważ różne sytuacje mają miejsce - jeśli w dniu egzaminu nagle wyjdą jakieś problemy techniczne, my bez problemu będziemy wtedy mogli podać uczniom taki egzamin, dlatego jest to ważne zabezpieczenie dla nas. Również jeżeli terminy przeniesione z piątku Wam nie pasują, my będziemy mogli przeprowadzić ten egzamin, <b><u><font color="#ff0000">prosimy więc obowiązkowo przesłać arkusz na naszego maila</font></u></b>. Dotyczy to również egzaminów z części rozszerzonej dla Mentorów.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <font color="#FF9900"><b>Ostateczny termin przesyłania arkuszy egzaminów</b></font> <br /> <small>do 2 czerwca, do godziny 23:59 </small><br /> <br /> <font color="#FF9900"><b>Ostateczny termin na wpisanie ocen końcowych do arkusza</b></font> <br /> <small>do 8 czerwca, do godziny 23:59 </small><br /> <br /> <font color="#FF9900"><b>Zakończenie Roku Szkolnego</b></font> <br /> <small>10 czerwca</small><br /> <br /> <center><b><big><big><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1alvrlRWTVPk__tmxh8iCmnNl31pjK4XcgrZGMZ7cH-o/edit#gid=633664097"><font color="#ff0000">ARKUSZ OCEN KOŃCOWYCH I EGZAMINÓW</font></a></big></big></b></center><p align="justify">W arkuszu wpisujecie oceny końcowe, możecie dopisywać innych uczniów, których tam nie ma (lista po każdym RG będzie aktualizowana), a którzy mają u was ocenę końcowa lub podeszli do egzaminu. </p><p align="justify">Prosimy Was również o wypełnienie poniższej deklaracji maksymalnie do 8 czerwca 2018 roku, do godziny 23:59:</p><p align="justify" /><h2 style="text-align: center;"><u><a href="https://goo.gl/forms/mXa7oNDL38GHFBgD3"><font color="#ff0000">DEKLARACJA NAUCZYCIELSKA</font></a></u></h2><br /> <b><font color="white">Nauczyciele posiadający Mentorów zobowiązani są także przygotować część rozszerzoną egzaminu dla Mentora, ponieważ uczeń będzie musiał zaliczyć oprócz części podstawowej materiał realizowany na indywidualnych zajęciach z nauczycielem. Wtedy część podstawową oraz rozszerzoną należy traktować jako całość.</font></b><p><br /> </p></center></div><br /> <div class="tekstdyr"><div style="text-align: justify;">Drodzy nauczyciele!</div><div style="text-align: justify;">W Pokoju Nauczycielskim krótko zostały zebrane najważniejsze informacje dotyczące elementów, z których wy, jako nauczyciele, będziecie korzystać. Przypominam, że to właśnie w panelu admina <a href="admin.php"><b>(Panel Admina)</b></a> możecie korzystać z większości dostępnych wam modułów. Jest tam również moduł prac domowych. Po każdych zajęciach na których zadaliście prace domową prosiłbym aby w tym module dodatkowo wrzucić ową pracę, nie tylko w waszym dzienniku. Prace domową mają ułatwić uczniom, których np. nie było, co mają do nadrobienia.</div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Reny Boursier</b></div></b></div> <div class="tekstdyr"><br /></div> <hr /> <center><center><div class="wazne_n"><b><center><br /></center></b></div><br /><br /> <center><div class="wazneh"> <b><center>PANEL ADMINA</center></b></div> <div class="nauczycielski">Do <b>Panelu Admina</b> logujemy się <a href="admin.php"><font color="white"><b>TUTAJ</b></font></a>.</div> <br /> <br /> <center><div class="wazner"> <b><center>CHOCHLIKI</center></b></div> <div class="nauczycielski">Od czasu do czasu mogą się na waszych zajęciach pojawić <i>chochliki kornwalijskie</i>, które uczniowie muszą wyłapać! Z góry uprzedzamy, że chochliki mogą przeszkadzać przez spam, ale trwa to niecałą minutę!<br /> Pamiętajcie... <u>stała czujność!</u></div> <br /> <br /> <center><div class="wazneg"> <b><center>DODAWANIE PUNKTÓW</center></b></div> <div class="nauczycielski">Uzupełniając punktację prosimy wpisywać w uzasadnieniu ilość przyznawanych punktów (<b>przykładowa:</b> <font color="white"> +67 | Druga lekcja eliksirów.</font>). Skasowanie wpisu w punktacji nie jest równoznaczne z cofnięciem przyznanych punktów. Należy odjąć odpowiednią ilość punktów, a dopiero potem skasować obydwa wpisy. <br /><br /> <b><font color="white"> Przykład:<br /></font></b> <img src="uploads/reny/punktacjapanel.png" /><br /><br /> Jeśli w uzasadnieniu nie napiszecie punktów, to w punktacji nie będzie wiadomo ile punktów dodaliście.<br /></div> <br /> <br /> <center><div class="waznes"> <b><center>STANDARDY PISANIA NEWSÓW</center></b></div> <div class="nauczycielski"> - Korzystamy z obrazków zamieszczonych na stronie Winsford (<a href="http://winsford.xaa.pl/infopage.php?id=49"><b><font color="#ff0000">TUTAJ</font></b></a>).<br />- Nie używamy rażących kolorów. Aby zaznaczyć w newsie dany dom, najlepiej skorzystać z kodów:<br /><font color="#cc66cc">#cc66cc</font><br /> <center> <font color="#da2224">#da2224</font><br /> <font color="#e2b533">#e2b533</font><br /> <font color="#326fd9">#326fd9</font><br /> <font color="#49b329">#49b329</font><br /> </center> <br />- Nie zmieniamy rodzaju czcionki w newsach.<br />- Unikamy błędów, piszemy przejrzyście i na temat. <br /><br /><b><u>Poradnik</u> dotyczący pisania newsów w języku HTML znajduje się <b><a href="https://justpaste.it/18gr9">TUTAJ</a></b>. </b></div><b> <br /> <br /> </b></center></center></center></center></center></center></center>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=13