www.winsford.xaa.pl

:: <center> Awans nauczycieli </center>
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2014-12-21 13:26:30)

<div style="text-align: justify;"><img src="uploads/infopages/kariera.png" /><br /><br />W Szkole Magii i Czarodziejstwa Winsford każdy nauczyciel jest traktowany indywidualnie i ma możliwość awansu, wszystko zależy od jego stażu nauczania w naszej szkole oraz zaangażowania w prace na rzecz jej rozwoju. Awans wiążę się z dodatkowymi uprawnieniami oraz większą swobodą w działaniu. <br /> Oto jak przedstawiają się poszczególne rangi:<br /><br /> <b><font color="#C0D9D9">Nauczyciel </font></b>&#8211; ranga dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z Winsford. Mogą mieć doświadczenie w nauczaniu w Świecie Magii, ale ich praca z naszą szkołą dopiero się rozpoczęła, dlatego otrzymują na wstępie tytuł początkującego nauczyciela. Wraz z czasem, w momencie gdy ich staż pracy powiększy się, a jego praca wpłynie na rozwój Winsford, nauczyciel może awansować.<br /><br /> <b><font color="#38B0DE">Wykładowca </font></b>&#8211; ranga dla nauczycieli, którzy znacząco wpłynęli na historię szkoły oraz jej kulturowy rozwój. Mają doświadczenie oraz nauczają na stałe w naszej szkole. Również ten tytuł otrzymują byli dyrektorzy, których staż w dyrekcji nie przekroczył 8 lat szkolnych. Wykładowcy mają większą swobodę działania, dodatkowo posiadają więcej uprawnień niż zwykli nauczyciele.<br /><br /> <b><font color="royalblue">Profesor</font></b> &#8211; to wykładowca, który posiada duże zasługi dla Winsford, przyczynił się do jego rozwoju oraz udowodnił, że zależy mu na szkole. Jest z nią ściśle powiązany, posiada zaufanie i szacunek dyrekcji oraz pozostałych nauczycieli. Również ten tytuł automatycznie otrzymują byli dyrektorzy, którzy osiągnęli staż w 6 lat szkolnych lub znacząco przyczynili się do rozwoju szkoły. Profesor posiada uprawnienia wicedyrektora, to znaczy, że w przypadku nieobecności to właśnie profesorowie sprawują opiekę nad szkołą i pozostałymi nauczycielami/wykładowcami. <br /> <br /></div> <br /> <hr /> <center> <b><img src="uploads/ip/kar_n.png" /></b><br /> <div class="kariera_n">Dżasmine Mahidevran</div> <div class="kariera_n">Laura Poole</div> <div class="kariera_n">Marcin McGreen</div> <div class="kariera_n">Nickolas le Fent</div> <br /><br /> <b><img src="uploads/ip/kar_w.png" /></b><br /> <div class="kariera_w">Annabeth Wolfrose</div> <div class="kariera_w">Ellen Winslow</div> <div class="kariera_w">Luitta Rythel</div> <br /><br /> <b><img src="uploads/ip/kar_p.png" /></b><br /> <div class="kariera_p">Amaretta Tinney</div> <br /><br /> <b><img src="uploads/ip/kar_d.png" /></b><br /> <div class="kariera_d">Manon Modine</div> <div class="kariera_d">Reed Brennan</div> <div class="kariera_d">Raven Black</div> <div class="kariera_d">Chaz Riley</div>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=27