www.winsford.xaa.pl

:: Potteriada
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-03-15 16:23:04)

<center><img src="uploads/potteriada/potteriada.png"><br> <br> Jest to rozgrywka między dwoma drużynami <b>(3-osobowymi)</b>, w której chodzi o odgadnięcie haseł związanych z daną kategorią lub pytaniem, a które to są najczęściej padającymi odpowiedziami składanymi przez ankietowanych. Drużyn może być wiele, ich skład nie jest ściśle określony, a domy mogą się między sobą mieszać. Nauczyciele jak i pracownicy również mogą wziąć udział w zabawie. <br> Każde spotkanie wyłoni drużynę, która przejdzie dalej, a na samym końcu czeka na nas wielki finał! <br> <br> <b>Jak to dokładnie ma wyglądać? </b><br> Na starcie do specjalnego pulpitu z przyciskami podchodzą kapitanowie drużyn, po otrzymaniu pytania osoba, która naciśnie najszybciej przycisk odpowiada pierwsza. Jeśli jej odpowiedź nie była tą najbardziej punktowaną, wtedy drugi kapitan ma szansę na zgarnięcie pytania. Jeśli mu się uda, jego drużyna musi odgadnąć pozostałe hasła. Mają 3 szanse, jeśli odpowiedzą trzy razy błędnie, pytanie przejmuje drużyna przeciwna. Jeśli odgadną wszystkie hasła, wtedy wygrywają rundę. <br> Do wygrania starcia potrzeba 3 wygranych rund. <br> <br> W przypadku gdy obaj uczestnicy przy pulpicie odpowiedzą błędnie, wtedy odpowiadają kolejni gracze w kolejce... Uczestnik, którego odpowiedź będzie wyżej punktowana od drugiej odpowiedzi, przejmuje kategorię dla swojej drużyny. <br> <br> Ilość haseł w rundzie może się zmieniać, maksymalnie może być ich 6. <br> </center></div>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=43