www.winsford.xaa.pl

:: Koło Fortuny
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-07-04 09:28:31)

<center><img src="http://www.winsford.xaa.pl/uploads/kf2.png"></center><br><br> <p class="c13" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span class="c5"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">INFORMACJE WSTĘPNE        </span></b></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></p><ol start="1" type="1" style="counter-reset: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 0;"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Uczestnikiem zabawy może być każda chętna osoba, która w momencie rozpoczęcia odcinka jest zapisana do SMiC Winsford, bez względu na piastowane stanowisko (tj. uczeń, nauczyciel, dyrektor).</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">W każdym odcinku bierze udział trzech graczy, wylosowanych metodą eliminacji (patrz: Przebieg Zabawy).</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">W dniu zorganizowania zabawy przeprowadzone zostaną, jeden po drugim, dwa odcinki teleturnieju.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Jednego dnia gracz może wziąć udział tylko w jednym odcinku, tj. gracze z pierwszego odcinka nie mogą brać udziału w odcinku drugim.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Osoby biorące udział w eliminacjach do pierwszego odcinka, ale niewylosowani do gry, mogą stanąć ponownie do eliminacji w drugim odcinku teleturnieju w danym dniu.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Nagrodami w teleturnieju (poza nagrodami specjalnymi) są punkty dla domów oraz galeony w Rankingu Galeonów. Nauczyciele oraz dyrekcja otrzymują jedynie galeony w Rankingu Galeonów.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_ri6qr8vmrfht-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Walutą w zabawie są punkty dla domów. Punkty są przeliczane na galeony pod koniec odcinka według stosunku: 1 pkt. = 1 sykl.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> </ol><p class="c13" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span class="c5"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">PRZEBIEG ZABAWY</span></b></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></p><ol start="1" type="1" style="counter-reset: lst-ctn-kix_dwayy1qp94l1-0 0;"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_dwayy1qp94l1-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Każdy odcinek teleturnieju podzielony jest na pięć części: eliminację, rundę 1., rundę 2., rundę 3. oraz finał.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_dwayy1qp94l1-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Przed eliminacją, rundą 1. oraz finałem prowadzący tłumaczy w skrócie zasady danej części teleturnieju.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_dwayy1qp94l1-0 1;"><span class="c11c9"><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Eliminacja</span></b></span><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> ma na celu wyłonienie trzech graczy spośród wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zabawie. Polega ona na wylosowaniu jednej liczby spośród 30. Trójka graczy z najwyższymi numerami wchodzi do gry. W przypadku remisu kilku graczy, losują oni liczby ponownie. Gracz z najwyższym numerem jest graczem nr 1, następny graczem nr 2, a ostatni graczem nr 3.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_dwayy1qp94l1-0 1;"><span class="c9c11"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Rundy 1, 2, 3</span></b></span><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&nbsp;</span></b></span><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">przebiegają jednakowo. Prowadzący odsłania tablicę, na której pokazana jest ilość liter w haśle oraz podaje kategorię. Następnie gracz rozpoczynający grę (w rundzie 1 - gracz 1, w rundzie 2 - 2  i w rundzie 3 - 3) kręci kołem, w celu rozlosowania wartości punktowej odgadywanej litery (patrz: Budowa Koła). Po wylosowaniu stawki, gracz podaje spółgłoskę, a jeżeli taka znajdzie się w haśle, pojawi się na tablicy. Za odgadnięcie litery gracz otrzymuje wylosowaną stawkę przemnożoną razy występowanie danej spółgłoski w haśle. Jeżeli gracz poda literę, której nie ma w haśle, kolejka przechodzi na następnego gracza. Zawodnik może kupić samogłoskę za 10 punktów, pod warunkiem, że posiada tyle na swoim koncie. Runda trwa aż do odgadnięcia hasła przez któregoś z zawodników. Uczestnik może odgadnąć hasło po odgadnięciu jednej z liter, jednak zabawa polega na uzbieraniu jak największej ilości punktów przed odgadnięciem hasła. Gracz który odgadnie hasło, wygrywa zebrane punkty, natomiast pozostali gracze je tracą. Każdą rundę gracze rozpoczynają z zerowym stanem konta. Po trzeciej rundzie sumowane są wszystkie wygrane, a gracz z największą ilością punktów przechodzi do finału. Pozostali gracze kończą grę i wygrywają zdobyte punkty.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_dwayy1qp94l1-0 1;"><span class="c9"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Gracz, który dostał się do</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&nbsp;</span></span><span class="c11c9"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">finału</span></b></span><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> losuje jedną z kolorowych kopert, o której zawartość będzie walczyć. W każdej z kopert znajduje się jakaś kwota punktowa. Nagroda główna wynosi 250 punktów. Nie ujawniając zawartości koperty, prowadzący pokazuje na tablicy ilość liter i kategorię hasła finałowego. Następnie ujawnia stały zestaw liter, tj. R, S, T, L, N, E, a gracz wymienia swoje trzy spółgłoski i jedną samogłoskę. Po ujawnieniu liter gracz ma 10 sekund na odgadnięcie hasła głównego. Jeżeli poda poprawne hasło wygrywa zdobytą wcześniej sumę oraz nagrodę z koperty, jeżeli nie, odchodzi tylko z wygraną z poprzednich rund.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> </ol><p class="c13" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span class="c5"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">BUDOWA KOŁA</span></b></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></p><ol start="1" type="1" style="counter-reset: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 0;"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Koło używane w grze posiada 30 pól:</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> </ol><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">po dwa pola z wartościami: 1 pkt., 2 pkt., 3 pkt., 4 pkt., 5 pkt., 8 pkt., 10 pkt., 12 pkt. oraz 15 pkt.;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">po jednym polu z wartościami: 20 pkt, 25 pkt, 30 pkt. oraz 50 pkt.;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">jedno pole NAGRODA;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">trzy pola STOP;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">dwa pola BANKRUT;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">dwa pola VA BANQUE.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> </ul><p class="c13" style="font-size: 10pt; margin: 0px; font-family: Arial; line-height: 1; padding-top: 0pt; text-align: justify; direction: ltr; padding-bottom: 0pt;"> </p><ol start="2" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Wylosowanie pola z wartością punktową pozwala na odgadnięcie przez gracza jednej spółgłoski. Jeżeli gracz poda spółgłoskę występującą w haśle, otrzymuje za nią wylosowaną kwotę przemnożoną przez występowanie danej spółgłoski.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Wylosowanie pola NAGRODA pozwala na odgadnięcie przez gracza jednej spółgłoski. Jeżeli gracz poda spółgłoskę występującą w haśle, otrzymuje nagrodę specjalną (w każdym odcinku może być inna).</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Wylosowanie pola STOP powoduje utratę możliwości odgadywania spółgłoski, a kolejka przechodzi na następnego gracza.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Wylosowanie pola BANKRUT powoduje utratę zdobytych przez gracza w danej rundzie punktów, a kolejka przechodzi na następnego gracza.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; counter-increment: lst-ctn-kix_i8nzxkmy3o0w-0 1;"><span class="c2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Wylosowanie pola VA BANQUE daje graczowi dwie możliwości. Może albo zrezygnować z kolejki, wówczas przechodzi ona na kolejnego gracza, albo zagrać Va Banque i odsłonić pole. Pod kołem może znajdować się albo 50 pkt. albo BANKRUT. Dalsza rozgrywka odbywa się na zasadach zgodnymi z wylosowanym polem.</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p /></span></li> </ol>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=50