www.winsford.xaa.pl

:: Gra o Grom
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-07-05 16:48:39)

<center><img src="uploads/graogrom_2.png" /></center><br /><b><font color="white">Zasady ogólne:<br /></font></b><br /><div> Zabawa oparta jest na zasadach mugolskiej gry &#8222;Państwa Miasta&#8221;.<br /> W każdym odcinku uczestnicy zmierza się w walce o tytuł Mistrza Gromu, który każdorazowo będzie przekazywany, pomiędzy zwycięzcami. Udział mogą brać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Winsford.<br /> <br /> <b><font color="white">Przebieg rozgrywki:<br /></font></b> &#8226; Na początku każdej rundy, prowadzący podaje kategorie, które będą w niej obowiązywać (np. 1. Państwo 2. Miasto 3. Zwierzęta 4. Rośliny). <br /> &#8226; Następnie losowana jest literka. Zadaniem graczy jest znalezienie słów, pasujących do odpowiednich kategorii, zaczynających się na tę właśnie literę. <br /> &#8226; Gracze po dopasowaniu słów, sygnalizują to Prowadzącemu, poprzez wiadomość prywatną.<br /> &#8226; Po otrzymaniu wiadomości od pierwszego uczestnika, Prowadzący zaczyna odliczać od pięciu do zera. <br /> &#8226; Po zakończeniu odliczania podaje komendę: START. <br /> &#8226; Po usłyszeniu komendy, Gracze podają komendy, wypisane w jednej linii: (np. 1. Polska 2. Poznań 3. Pies 4. Piołun) z numerami, odpowiadającymi numerami kategorii. <br /> &#8226; Po maksymalnie 10. sekundach Prowadzący pisze STOP. Po tej komendzie nie przyjmowane są już dalsze odpowiedzi.<br /> <br /> <b><font color="white">Punktacja:<br /></font></b> &#8226; Osoba, która zgłosi prowadzącemu komplet odpowiedzi jako pierwsza, zgarnia 5 punktów. Jeżeli okaże się, ze pomimo zasygnalizowania kompletu odpowiedzi nie będzie miała chociaż jednej z nich, w tej sytuacji osoba ta traci 10 punktów.<br /> &#8226; Osoba, która udzieli odpowiedzi przed komendą START traci 10 punktów.<br /> &#8226; Odpowiedź unikalna w danej kategorii, nagradzana jest trzema punktami.<br /> &#8226; Odpowiedź powtarzająca się, nagradzana jest jednym punktem.<br /> &#8226; W przypadku, gdy przynajmniej jeden z Graczy nie odpowie na daną kategorie, pozostali Gracze otrzymują dodatkowe dwa punkty. W przypadku unikalnej odpowiedzi otrzymują za tę kategorię 5 punktów (3 punkty + 2 punty bonusowe), a w przypadku odpowiedzi powtarzającej się otrzymują 3 punkty (1 punkt + 2 punkty bonusowe).<br /> <br /> <b><font color="white">Zwycięstwo:</font></b><br /> Zdobywcą tytułowego Gromu zostaje osoba, która po podliczeniu wszystkich punktów zgromadzi na swoim koncie największą liczbę punktów.<br /> <br /> <br /> <hr /> <center><img src="http://www.winsford.xaa.pl/uploads/infopages/grom2.png" /></center> <hr> <center><div class="funkcja_n"> (5) Ann Riddley </div></center> <center><div class="funkcja_r"> (5) Perkins Del Alpaka </div></center> <center><div class="funkcja_r"> (5) Perkins Del Alpaka </div></center> <center><div class="funkcja_n"> (5) Tyler Santie </div></center> <center><div class="funkcja_n"> (5) Tyler Santie </div></center> <center><div class="funkcja_h"> (5) Graki Farrar Koneseka </div></center> <hr> <center><div class="funkcja_n"> (6) Alther Amandil</div></center> <center><div class="funkcja_r"> (6) Perkins Del Alpaka </div></center> <hr> <center><div class="funkcja_n"> (7) Reny Boursier</div></center> <center><div class="funkcja_n"> (7) Tyler Santie</div></center> <center><div class="funkcja_n"> (7) Alther Amandil</div></center> <center><div class="funkcja_g"> (7) Joanne Bacchic</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_n"> (8) Alther Amandil</div></center> <center><div class="funkcja_n"> (8) Alther Amandil</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_g"> (9) Chaz Riley</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_r"> (10) Laitaine Rosenving</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_r"> (11) Perkins Del Alpaka</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_r"> (12) Suzanne Yukasu</div></center> <center><div class="funkcja_n"> (12) Chaz Riley</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_s"> (13) Jake Riddle</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_r"> (14) Perkins Del Alpaka</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_h"> (15) Jamie Amicit </div></center> <center><div class="funkcja_h"> (15) Alexander Collotye </div></center> <hr> <center><div class="funkcja_s"> (17) Juliet Perez</div></center> <hr> <center><div class="funkcja_s"> (18) Caitriona Ravassa</div></center> <br /> <center><i>(..) - numer oznacza rok szkolny.</i></center><Br>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=52