www.winsford.xaa.pl

:: Łajnobomby - Przebieg
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-09-19 11:14:02)

<div id="naglowek">Informacje o formie i przebiegu poszczególnych zadań</div><br /> <br /><br /> <div id="planlekcji4"> Zadania łatwe </div><br /> Nauczyciel rzuca w danego ucznia łajnobombą na jego privie, cała komenda wygląda w ten sposób:<br /> <b><font color="white">[Rzuca łajnobombą.]<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /></font></b> Uczeń w tym czasie musi się obronić pisząc <b><font color="white">[UNIK]</font></b> zanim profesor skończy odliczać.<br /> Nie ma możliwości na &#8216;spróbowanie jeszcze raz&#8217;, nie ma też usprawiedliwień, że ktoś nie siedział akurat przy kompie (jeśli nie był na awayu). W przypadku gdy nauczyciel źle odliczy, również nie ma szans na poprawienie. Stracił swoją okazję, a łajnobombą przeleciała obok ucznia nie trafiając go. <br />Komendy należy zapisywać w nawiasach! <br /> <br /> <center><img src="uploads/reny/latwe.png" /><br /> Przykładowy log z zadaniem łatwym<br /></center> <br /><br /> <div id="planlekcji3"> Zadania średnie </div><br /> Nauczyciel zadaje pytanie dotyczące wiadomości z serii o Harrym Potterze, sygnalizując wcześniej o poziomie średnim. Po zadanym pytaniu, uczeń ma 30 sekund na odpowiedzenie! Wygląda to w ten sposób:<br /> <b><font color="white">ZADANIE ŚREDNIE<br /> Treść pytania.<br /></font></b> Uczeń odpowiada w przeciągu 30 sekund. <br /> <br /> Pytania wymagają krótkich odpowiedzi, nie ma możliwości &#8216;spróbowania jeszcze raz&#8217;, nie ma też usprawiedliwień, że ktoś nie siedział akurat przy kompie (jeśli nie był na awayu). Uczeń w przypadku złej odpowiedzi może poprosić nauczyciela o podanie poprawnej. Wszelkie problemy zgłaszamy prosto do dyrekcji!<br /> <br /> <center><img src="uploads/reny/srednie.png" /><br /> Przykładowy log z zadaniem średnim<br /></center> <br /><br /> <div id="planlekcji2"> Zadania trudne </div><br /> Nauczyciel zadaje pytanie dotyczące Winsford lub przedmiotu, który naucza, sygnalizując wcześniej o poziomie trudnym. Po zadanym pytaniu, uczeń ma 40 sekund na odpowiedzenie! Wygląda to w ten sposób:<br /> <b><font color="white">ZADANIE TRUDNE<br /> Treść pytania.<br /></font></b> Uczeń odpowiada w przeciągu 40 sekund. <br /> <br /> Pytania wymagają krótkich odpowiedzi, nie ma możliwości &#8216;spróbowania jeszcze raz&#8217;, nie ma też usprawiedliwień, że ktoś nie siedział akurat przy kompie (jeśli nie był na awayu). Uczeń w przypadku złej odpowiedzi może poprosić nauczyciela o podanie poprawnej. Wszelkie problemy zgłaszamy prosto do dyrekcji!<br /><br /> <center><img src="uploads/reny/trudne.png" /><br /> Przykładowy log z zadaniem trudnym<br /><br /><br /><br /> <br /> <div style="text-align: center;"><br /></div> </center>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=61