www.winsford.xaa.pl

:: Wymagania [Mentor]
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-11-17 21:58:44)

<center><img src="mentor/wymagania.png" /></center><br /><center>Status 'Mentor' to połączenie stażu z zajęciami rozszerzonymi, <br /> z wybranego przez ucznia przedmiotu. Uczeń ubiegając się o status <br /> powinien pamiętać o podstawowych wymaganiach, które należy spełnić, <br /> w innym przypadku zostanie mentorem jest niemożliwe. Oto wymagania:<br /></center> <br /> <table style="border: 1px dotted rgb(51, 51, 51);" cellpadding="3" align="center" width="420" bgcolor="#0F0F0F"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br /> Uczeń musi skończyć przynajmniej raz SMiC Winsford.<br /><br /> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br /> Uczeń musi posiadać zgodę dyrekcji, jest to wymóg, który powinien zrealizować przed poszukiwaniem podopiecznych.<br /><br /> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> <br />Uczeń musi posiadać przynajmniej dwóch podopiecznych, więcej o tym znajduje się w informacjach o statusie. <br /><br /> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br /> Uczeń musi posiadać zgodę od nauczyciela przedmiotu, u którego chce wykonywać staż. <br /><br /> </span></font></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <center> <font color="#b35371">Termin na zgłoszenia kończy się wraz z <b>upływem pierwszego tygodnia nauki. </b></font><br /><br /> W przypadku podopiecznych można ich szukać na własną rękę lub skontaktować się z dyrektorem/opiekunem Mentorów, więcej informacji o tym znajduje się w odnośniku - 'O Statusie'.<br /></center> <br><br> <br>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=65