www.winsford.xaa.pl

:: Obowiązki [Mentor]
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-11-17 22:37:56)

<br><center><img src="mentor/obowiazki.png"></center><br><centeR> Będąc Mentorem uczeń musi pamiętać o dodatkowych obowiązkach <br> jakie dochodzą z tym statusem. Jeśli ktoś aspiruje do tej roli powinien wiedzieć, <br> że <b><font color="b35371">mentor nie może zostać prefektem.</font> </b> Funkcja ta przynajmniej w części <br> zawiera obowiązki i przywileje prefektów. <br> <Br> Wypełnienie wszystkich poniższych postanowień jest związane z pozytywnym <br> ukończeniem statusu, zaliczeniem stażu i otrzymaniem certyfikatu.<br> W skład oceny mogą wchodzić informacje nie wymienione poniżej, <br> więcej o tym znajduje się w odnośniku - 'O Statusie.'</center><br> <br> <table style="border: 1px dotted rgb(51, 51, 51);" cellpadding="3" align="center" width="420" bgcolor="#0F0F0F"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404" width="80"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br> Program nauczania<br><br> </span></font></td> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff" width="340"> <span style="font-size: 13px;"><br> Uczeń musi wykonać swój program nauczania, który zostanie oceniony przez dyrekcję. W pisaniu programu może liczyć na pomoc nauczyciela, u którego odbywa staż.<br><br> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404" width="80"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br> Zajęcia<br><br> </span></font></td> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff" width="340"> <span style="font-size: 13px;"><br> Uczeń musi przeprowadzić minimum 1 lub 2 zajęcia, które zostaną ocenione przez nauczyciela prowadzącego. Zajęcia muszą zostać wcześniej zaakceptowanego przez nauczyciela i ich tematyka nie powinna pokrywać się z jego zajęciami. <br><br> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404" width="80"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br> Aktywność<br><br> </span></font></td> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff" width="340"> <span style="font-size: 13px;"><br> Aktywność ucznia podlega ocenie, musi on jednak osiągnąć próg minimum 100 galeonów w Rankingu Galeonów, aby było to zaliczone. Na co składa się ocena z aktywności informuje o tym odnośnik - 'O Statusie' oraz załącznik 1. <br><br> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404" width="80"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br> Zabawa lub event<br><br> </span></font></td> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff" width="340"> <span style="font-size: 13px;"><br> Uczeń musi zorganizować lub poprowadzić w ciągu roku jedną zabawę/konkurs lub event. Może to zrobić wspólnie z innymi mentorami lub na własną rękę. Szczegóły znajdują się u Opiekuna Mentorów. <br><br> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404" width="80"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><br> Pomoc podopiecznym<br><br> </span></font></td> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" align="center" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff" width="340"> <span style="font-size: 13px;"><br> Uczeń musi być wsparciem dla swoich podopiecznych. Jeśli oni mają problem, nie mogą się w Winsford odnaleźć lub mają pytania dotyczące funkcjonowania szkoły, mentor powinien mu pomóc i naprowadzić go na właściwą drogę. <br><br> </span></font></td> </tr> </tbody> </table> <br> Wypełnianie obowiązków mentora jest bardzo ważne, zostały one tak stworzone aby przystosować was do funkcji nauczyciela, który nie tylko prowadzi lekcje, ale stanowi wsparcie dla dyrekcji i wizytówkę szkoły. Jeśli nauczyciel jest aktywny to szkoła jest w stanie działać nawet bez dużej interwencji dyrekcji. <br> Jako mentorzy oprócz samych obowiązków macie również przywileje, jak choćby halfop w Wielkiej Sali, jest to też dodatkowa funkcja, więc automatycznie otrzymujecie 2 galeony do RG. <br><br> W przypadku prowadzonych zajęć kwestia ta będzie rozwiązywana i kontrolowana przez Opiekuna Mentorów, to z nim ustalacie termin, formę oraz rozliczanie za lekcje. Nauczyciel prowadzący decyduje jedynie o materiale, który macie przerobić, może wam on pomóc i zasugerować sposób prowadzenia lekcji, ale same sprawy techniczne załatwiacie wyłącznie z Opiekunem Mentorów. <br> <br> <br> </b> <br /> <br />


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=66